Teknikcenter

Technology Center of Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd. har nu 42 anställda och har 18 professionella tekniker som är engagerade i utveckling och forskning av kiselgur och har mer än 20 uppsättningar avancerade diatomit specialtestinstrument hemma och utomlands . Testartiklar inkluderar: Kristallint kiselinnehåll i kiselgurprodukter, kemisk sammansättning såsom SiO2, A12O3, Fe2O3, TiO2; partikelfördelning, vithet, permeabilitet, våtdensitet, screeningrester, bly, arsenik och andra spårämnen av tungmetall som krävs för livsmedelssäkerhet, lösliga järnjoner, lösliga aluminiumjoner, PH-värde och andra föremål som behövs för att testas.

Centret är för närvarande det enda "företagstekniska centrumet i Jilinprovinsen" för inhemska gruv- och bearbetningsföretag för kiselgur i Kina.

Centret har genomfört tekniskt samarbete med ett antal välkända högskolor och forskningsinstitut i Kina. Ett antal vetenskapliga forskningsresultat har förvandlats till en enorm vinst för företaget. Produkterna har fyllt ett antal diatomitapplikationer i Kina.